9 listopada br. odbył się kolejny wykład w ramach projektu „Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą” , który poprowadziła dr Maria Palińska. Temat spotkania to „Czyste powietrze –niska emisja”.