24 maja 2024 r. o godz. 9.00 w Auli Collegium Minus KSW przy pl. Wolności 1, rozpocznie się konferencja podsumowująca projekt „Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą”, realizowany przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku, finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Serdecznie zapraszamy!

Program konferencji:
 • 09.00-09.20 Rejestracja uczestników
 • 09.20-09.40 Powitanie gości, prezentacja projektu
 • 09.40-10.10 Zrównoważony rozwój – rozwiązania edukacyjne.
  Stanisław Kunikowski, Prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
 • 10.10-10.40 Edukacja w zakresie gospodarki odpadami
  i recyklingu tworzyw sztucznych na przykładzie przedsiębiorstwa PLAST-MAR.
  Bernadeta Barczak, PLAST-MAR
 • 10.40-11.10 Gospodarowanie zasobami wodnymi.
  Paweł Stopiński, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Nadgoplańskiej
 • 11.00-10-11.40 Przykłady rozwiązań ekologicznych w mieście Włocławek.
  Paweł Żyżelewicz, Urząd Miasta Włocławek
 • 11.40-12.00 Przerwa kawowa
 • 12.00-12.30 Ochrona przyrody w województwie kujawsko-pomorskim na przykładzie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu.
  Leszek Wasielewski, Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu
 • 12.30-13.00 Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój – rozwiązania MPWiK we Włocławku.
  Przedstawiciel MPWiK we Włocławku
 • 13.00-13.30 Edukacja dla zrównoważonego rozwoju przyszłością dla kształcenia w szkołach wyższych.
  Anna Batorczak, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
 • 13.30-14.00 Gospodarka odpadami na przykładzie przedsiębiorstwa Saniko.
  Joanna Fydryszewska, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej