24 maja 2024 r. Auli Collegium Minus Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku przy pl. Wolności 1 odbyła się konferencja pt. “Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą”, zorganizowana w ramach programu realizowanego przez KSW, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Zainteresowanie tematyką ekologii i ochrony środowiska było bardzo duże. W konferencji uczestniczyło 98 osób. Byli to przedstawiciele lokalnej społeczności oraz okolicznych miast i gmin. Wygłoszono bardzo ciekawe referaty. Wśród prelegentów byli: prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski – Prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, dr Bernadeta Barczak – firma PLAST-MAR z Balczewa, Leszek Wasielewski – Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu, dr Anna Batorczak – Uniwersytet Warszawski, Joanna Fydryszewska – Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej.