26 września i 12 października 2023 r. odbyły się warsztaty w ramach projektu „Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Części III Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. Ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój – dofinansowanego przez WFOŚiGW w Toruniu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Warsztat – wykład Świadomy konsument, był wprowadzeniem do projektu. Podczas wykładu poznaliśmy pojęcia: konsument oraz świadomy ekologicznie konsument, jak również cykle życia produktów i ich wpływ na środowisko.