9 maja 2024 r., w ramach programu pn. “Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą”, realizowanego przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku, odbył się wyjazd studyjny do firmy Plast-Mar w Balczewie.
Zajęcia w Punkcie Edukacji Ekologicznej w Balczewie łączą teorię z praktyką. W dużym, kolorowym holu, uczestnicy przy specjalnych stanowiskach dowiedzieli się, czym są odpady. Następnie poznali zasady ich segregacji. Na konkretnych przykładach pokazano, które przedmioty można poddać recyklingowi. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć poszczególne etapy przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych, aż do momentu powstania granulatu, który jest ponownie wykorzystywany do produkcji.
Część praktyczna zajęć odbyła się na hali produkcyjnej. Tam uczestnicy mogli dokładnie zobaczyć, jak powstaje granulat i co można z niego zrobić.
Wizyta w firmie Plast-Mar miała charakter edukacyjny, ukazując jak ważna jest odpowiednia segregacja odpadów i możliwości, jakie niesie ze sobą recykling.