18 października 2023 r. odbyły się wyjazdy studyjne w ramach projektu „Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Części III Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. Ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój – dofinansowanego przez WFOŚiGW w Toruniu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Uczniowie Zespołu Szkół Akademickich przy KSW we Włocławku złożyli wizytę w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Włocławku oraz w składowisku odpadów w Machnaczu.