Wykazujący  zdolność do samoregulacji, a jego równowaga biologiczna nie jest zachwiana przez człowieka