Dwudniowa konferencja podsumowująca projekt.

 • Miejsce spotkania: Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, budynek Collegium Novum KSW przy ul. Okrzei 94A
 • Zapoznanie uczestników z Programem pn. Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą.
 • Przykłady dobrych praktyk wykorzystanych w projekcie.
 • Wykształcenie umiejętności zadawania kluczowych pytań dotyczących środowiska.
 • Uświadomienie społeczeństwu, że codzienne działania wpływają na środowisko.
 • Zwrócenie uwagi społeczeństwa na zagrożenia dla bioróżnorodności, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami i zrównoważonego rozwoju
 • Zmiana zachowań,  postaw i nawyków odbiorców projektu.
 • Podniesienie poziomu wiedzy wśród odbiorców projektu oraz dostarczenie odbiorcom informacji na temat konieczności zrównoważonego korzystania z przyrody.
 • Odbiorcy: uczestnicy projektu, studenci, osoby zainteresowane problemami środowiska, trenerzy, edukatorzy, nauczyciele, seniorzy

Przewidywana liczba uczestników : 1 konferencja x 50 osób = 50 uczestników

Sposób promocji konferencji:

 • Informacja na stronie internetowej Kujawskiej Szkoły Wyższej i podmiotów zaangażowanych
 • Maile, pisma

Sposób prezentacji wybranych zagadnień: prezentacje multimedialne, wykład

Prelegenci: 8 osób

 • Przedstawiciel Przedsiębiorstwa Plast MAR w Balczewie
 • Przedstawiciele P.G.K Saniko we Włocławku
 • Przedstawiciel P.G.W Wody Polskie
 • Przedstawiciel MPWiK we Włocławku
 • Przedstawiciel Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
 • Przedstawiciel Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
 • Przedstawiciel  Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu