„Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą” to program realizowany przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku, finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Przedsięwzięcie dotyczy aktywnej edukacji ekologicznej osób dorosłych. Swoim zasięgiem projekt obejmie województwo kujawsko-pomorskie, a w szczególności powiat włocławski, Włocławek, lipnowski, aleksandrowski i radziejowski

W ciągu 22 miesięcy zorganizowane zostaną:

22 warsztaty dla osób dorosłych (studenci, nauczyciele, edukatorzy, seniorzy, mieszkańcy). Prowadzona będzie edukacja ekologiczna lokalnych społeczności zachęcająca do wprowadzenia w życie zasad zrównoważonego rozwoju, wpływu zanieczyszczeń na zdrowie ludzkie, środowisko naturalne oraz promować będą zmiany codziennych nawyków dotyczących zdrowego stylu życia (odżywiania w zgodzie  z naturą).  Warsztaty będą prowadzone w oparciu o prezentacje i zajęcia laboratoryjne)

3 wizyty studyjne Wyjazdy dotyczyły będą szczególnie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ponieważ odwiedzimy Regionalny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Machnaczu i P.P.H.U. Plast-Mar. w Balczewie- przedsiębiorstwo zajmujące się recyklingiem tworzyw sztucznych.

Doposażone zostanie Laboratorium  Kujawskiej Szkoły Wyższej w dygestorium oraz laptop z oprogramowaniem

Działania w mediach społecznościowych i Internecie – zlecone zostanie stworzenie i aktualizacja strony internetowej. Prowadzona będzie edukacja ekologiczna lokalnych społeczności zachęcająca do zmiany codziennych nawyków wpływających  na zachowania człowieka. Internet jako medium mające szerokie grono odbiorców jest idealnym sposobem na dotarcie do dorosłych, którzy tę wiedzę przekażą młodszym pokoleniom.

Spoty radiowe – krótkie 30’ spoty zachęcające do zmiany podstaw i nawyków, promujące programy realizowane przez Kujawską Szkołę Wyższą w ramach projektu.

Działania promocyjne – utrwalające wizerunek projektu  w społeczeństwie

Zarządzanie projektem (koordynacja , obsługa finansowa, zakup sprzętu biurowego)