Edukacja ekologiczna

Ochrona środowiska

Zrównoważony rozwój

O projekcie

Ekologiczne nawyki
w budowaniu więzi człowieka z naturą

to program realizowany przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku, finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Więcej

Aktualności

Relacja z konferencji

24 maja 2024 r. Auli Collegium Minus Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku przy pl. Wolności 1 odbyła się konferencja pt. “Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą”, zorganizowana w ramach programu realizowanego przez KSW, finansowanego …

więcej...
27-05-2024

Warsztaty “Ekologiczny dom” w Ciechocinku

23 maja 2024 r. w  ramach programu “Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą” odbyły się warsztaty dla mieszkańców Ciechocinka, pod hasłem “Ekologiczny dom”.

więcej...
24-05-2024

Zajęcia w Aleksandrowie Kujawskim

22 maja 2024 r. w Aleksandrowie Kujawskim odbyły się kolejne warsztaty z programu “Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą”. Uczestnikami zajęć byli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku KSW we Włocławku, Oddział Aleksandrów Kujawski. …

więcej...
23-05-2024

Cele

Projektu

Więcej

Działania

Zakres

Warsztatów

Woda i jej rola w środowisku

Więcej

Oznaczanie zanieczyszczeń w wodzie

Więcej

Organizmy wskaźnikowe jakości wód

Więcej

Wpływ pH i przewodnictwa wód na ekosystem

Więcej

Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na organizmy

Więcej

Bioróżnorodność i jej ochrona

Więcej

Zrównoważony rozwój

Więcej

Odpady, ich właściwości, segregacja odpadów wg Kodów

Więcej

Co ja mogę zrobić dla przyszłości świata

Więcej

Ekologiczny dom

Więcej

Ważne

Pojęcia
związane z ekologią

Więcej

Dział ekologii zajmujący się badaniem wzajemnych związków pomiędzy zwierzętami i roślinami, a otoczeniem w jakim się znajdują (środowisko, środowisko nieożywione, środowisko przyrodnicze).

Zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworz …

(gr. bios – życie, łac. degradatio – obniżenie) to biochemiczny rozkład związków organicznych przez organizmy żywe (bakterie, pierwotniaki, promieniowce, grzyby, glony, robaki) na prostsze składniki chemiczne.

Zległy obszar o określonym klimacie, charakterystycznej szacie roślinnej i szczególnym świecie zwierzęcym. Typ roślinności biomu jest charakterystyczny, choć skład gatunkowy może być różny w zależności od położenia geograficznego i historii flory. Podo …

Strefa kuli ziemskiej, zamieszkana przez organizmy żywe, w której odbywają się procesy ekologiczne. Biosfera jest częścią zewnętrznej skorupy Ziemi, która obejmuje również powietrze, ląd i wodę. Z najobszerniejszego punktu widzenia geofizyki, biosfera …