Edukacja ekologiczna

Ochrona środowiska

Zrównoważony rozwój

O projekcie

Ekologiczne nawyki
w budowaniu więzi człowieka z naturą

to program realizowany przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku, finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Więcej

Aktualności

Bioróżnorodność w mieście

9 kwietnia 2024 r. odbyły się kolejne zajęcia warsztatowe w ramach projektu„Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą”, realizowanego przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gos …

więcej...
11-04-2024

Zrównoważony rozwój – warsztaty

Zrównoważony rozwój – to tematyka kolejnych warsztatów w ramach projektu “Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą”, które odbyły się 6 marca 2024 r. w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku. Podczas spotkania przeprowadzone zostały ćwic …

więcej...
06-03-2024

Kolejne warsztaty w Laboratorium Chemicznym

28 lutego 2024 r. w Laboratorium Chemicznym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, odbyły się kolejne warsztaty dla dorosłych mieszkańców Włocławka, w ramach programu “Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą”. Zajęcia poprowadziła mgr …

więcej...
04-03-2024

Cele

Projektu

Więcej

Działania

Zakres

Warsztatów

Woda i jej rola w środowisku

Więcej

Oznaczanie zanieczyszczeń w wodzie

Więcej

Organizmy wskaźnikowe jakości wód

Więcej

Wpływ pH i przewodnictwa wód na ekosystem

Więcej

Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na organizmy

Więcej

Bioróżnorodność i jej ochrona

Więcej

Zrównoważony rozwój

Więcej

Odpady, ich właściwości, segregacja odpadów wg Kodów

Więcej

Co ja mogę zrobić dla przyszłości świata

Więcej

Ekologiczny dom

Więcej

Ważne

Pojęcia
związane z ekologią

Więcej

Dział ekologii zajmujący się badaniem wzajemnych związków pomiędzy zwierzętami i roślinami, a otoczeniem w jakim się znajdują (środowisko, środowisko nieożywione, środowisko przyrodnicze).

Zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworz …

(gr. bios – życie, łac. degradatio – obniżenie) to biochemiczny rozkład związków organicznych przez organizmy żywe (bakterie, pierwotniaki, promieniowce, grzyby, glony, robaki) na prostsze składniki chemiczne.

Zległy obszar o określonym klimacie, charakterystycznej szacie roślinnej i szczególnym świecie zwierzęcym. Typ roślinności biomu jest charakterystyczny, choć skład gatunkowy może być różny w zależności od położenia geograficznego i historii flory. Podo …

Strefa kuli ziemskiej, zamieszkana przez organizmy żywe, w której odbywają się procesy ekologiczne. Biosfera jest częścią zewnętrznej skorupy Ziemi, która obejmuje również powietrze, ląd i wodę. Z najobszerniejszego punktu widzenia geofizyki, biosfera …