Edukacja ekologiczna

Ochrona środowiska

Zrównoważony rozwój

O projekcie

Ekologiczne nawyki
w budowaniu więzi człowieka z naturą

to program realizowany przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku, finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Więcej

Aktualności

Bioróżnorodność

Bioróżnorodność jest ważna dla nas ludzi, ponieważ tylko chroniąc ją, jesteśmy w stanie przeżyć w zmieniającym się świecie. Takiej tematyce było poświęcone spotkanie z dorosłymi mieszkańcami Włocławka, które odbyło się 14 listopada 2023 r. w Kujawskiej …

więcej...
14-11-2023

“Czyste powietrze – niska emisja” – kolejny wykład w ramach projektu

9 listopada br. odbył się kolejny wykład w ramach projektu „Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą” , który poprowadziła dr Maria Palińska. Temat spotkania to „Czyste powietrze –niska emisja”.

więcej...
10-11-2023

Wizyty studyjne w ramach projektu „Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą”

18 października 2023 r. odbyły się wyjazdy studyjne w ramach projektu „Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Części III Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. Ochrona środowis …

więcej...
19-10-2023

Cele

Projektu

Więcej

Działania

Zakres

Warsztatów

Woda i jej rola w środowisku

Więcej

Oznaczanie zanieczyszczeń w wodzie

Więcej

Organizmy wskaźnikowe jakości wód

Więcej

Wpływ pH i przewodnictwa wód na ekosystem

Więcej

Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na organizmy

Więcej

Bioróżnorodność i jej ochrona

Więcej

Zrównoważony rozwój

Więcej

Odpady, ich właściwości, segregacja odpadów wg Kodów

Więcej

Co ja mogę zrobić dla przyszłości świata

Więcej

Ekologiczny dom

Więcej

Ważne

Pojęcia
związane z ekologią

Więcej

Dział ekologii zajmujący się badaniem wzajemnych związków pomiędzy zwierzętami i roślinami, a otoczeniem w jakim się znajdują (środowisko, środowisko nieożywione, środowisko przyrodnicze).

Zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworz …

(gr. bios – życie, łac. degradatio – obniżenie) to biochemiczny rozkład związków organicznych przez organizmy żywe (bakterie, pierwotniaki, promieniowce, grzyby, glony, robaki) na prostsze składniki chemiczne.

Zległy obszar o określonym klimacie, charakterystycznej szacie roślinnej i szczególnym świecie zwierzęcym. Typ roślinności biomu jest charakterystyczny, choć skład gatunkowy może być różny w zależności od położenia geograficznego i historii flory. Podo …

Strefa kuli ziemskiej, zamieszkana przez organizmy żywe, w której odbywają się procesy ekologiczne. Biosfera jest częścią zewnętrznej skorupy Ziemi, która obejmuje również powietrze, ląd i wodę. Z najobszerniejszego punktu widzenia geofizyki, biosfera …