Edukacja ekologiczna

Ochrona środowiska

Zrównoważony rozwój

O projekcie

Ekologiczne nawyki
w budowaniu więzi człowieka z naturą

to program realizowany przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku, finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Więcej

Aktualności

Zajęcia w Aleksandrowie Kujawskim

22 maja 2024 r. w Aleksandrowie Kujawskim odbyły się kolejne warsztaty z programu “Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą”. Uczestnikami zajęć byli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku KSW we Włocławku, Oddział Aleksandrów Kujawski. …

więcej...
23-05-2024

Ekologiczny dom – wykład w Wielgiem

16 maja 2024 r. w ramach programu “Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą” odbyło się spotkanie ze słuchaczami Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddział Wielgie. Tematem spotkania był ekologiczny dom, oraz to co każdy …

więcej...
17-05-2024

Wizyta studyjna do firmy Plast-Mar w Balczewie

9 maja 2024 r., w ramach programu pn. “Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą”, realizowanego przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku, odbył się wyjazd studyjny do firmy Plast-Mar w Balczewie. Zajęcia w Punkcie Edukacji Ekologicznej …

więcej...
14-05-2024

Cele

Projektu

Więcej

Działania

Zakres

Warsztatów

Woda i jej rola w środowisku

Więcej

Oznaczanie zanieczyszczeń w wodzie

Więcej

Organizmy wskaźnikowe jakości wód

Więcej

Wpływ pH i przewodnictwa wód na ekosystem

Więcej

Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na organizmy

Więcej

Bioróżnorodność i jej ochrona

Więcej

Zrównoważony rozwój

Więcej

Odpady, ich właściwości, segregacja odpadów wg Kodów

Więcej

Co ja mogę zrobić dla przyszłości świata

Więcej

Ekologiczny dom

Więcej

Ważne

Pojęcia
związane z ekologią

Więcej

Dział ekologii zajmujący się badaniem wzajemnych związków pomiędzy zwierzętami i roślinami, a otoczeniem w jakim się znajdują (środowisko, środowisko nieożywione, środowisko przyrodnicze).

Zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworz …

(gr. bios – życie, łac. degradatio – obniżenie) to biochemiczny rozkład związków organicznych przez organizmy żywe (bakterie, pierwotniaki, promieniowce, grzyby, glony, robaki) na prostsze składniki chemiczne.

Zległy obszar o określonym klimacie, charakterystycznej szacie roślinnej i szczególnym świecie zwierzęcym. Typ roślinności biomu jest charakterystyczny, choć skład gatunkowy może być różny w zależności od położenia geograficznego i historii flory. Podo …

Strefa kuli ziemskiej, zamieszkana przez organizmy żywe, w której odbywają się procesy ekologiczne. Biosfera jest częścią zewnętrznej skorupy Ziemi, która obejmuje również powietrze, ląd i wodę. Z najobszerniejszego punktu widzenia geofizyki, biosfera …