Zwykła woda pitna ma zazwyczaj przewodność około 500 µS/cm, z możliwymi znaczącymi zmianami. Permeat RO ma zazwyczaj przewodność poniżej 20 µS/cm.

W roztworach wodnych transport ładunku przejmują jony, powstałe podczas rozpuszczania soli, kwasów lub zasad. Przewodność elektryczna wody zależy od ilości obecnych w niej jonów – im więcej tych cząsteczek jest obecnych w cieczy, tym lepiej przewodzi ona prąd.