Zajęcia prowadzone w terenie zaangażują uczestników projektu do działań proekologicznych. Uświadomią skalę problemu dotyczącą wytwarzania odpadów i ich utylizacji oraz wpływu na bioróżnorodność.

Wizyty studyjne do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów w Machnaczu oraz do przedsiębiorstwa PLAST-MAR, pozwolą zapoznać się z problematyką wpływu działań człowieka na środowisko.

Cel wizyt:

  • Zainteresowanie współzależnościami dotyczącymi wpływu własnych działań na stan środowiska, a w szczególności na gospodarkę odpadami i na bioróżnorodność
  • Prowadzenie obserwacji w terenie
  • Zachęcanie do działań zmieniających sposób myślenia społeczeństwa w zakresie nauki nowych nawyków i postaw, wpływających na bioróżnorodność

Grupa docelowa: studenci, osoby 18+, nauczyciele, edukatorzy, seniorzy, mieszkańcy
Przewidywana liczba uczestników: 3 grupy x 30 osoby
Klucz doboru: wyjazd 3 grup biorących udział w warsztatach oraz trenerów.

Program wyjazdów:

8.00- 8. 30 zbiórka uczestników przy budynku Kujawskiej Szkoły Wyższej
9:00 – 15.00 przejazd i zajęcia terenowe
15:00 -16. 00 powrót do Włocławka

Osoby prowadzące: trenerzy edukacji ekologicznej, przedstawiciel PLAST_ MAR i przedstawiciel RZUOK w Machnaczu