25 kwietnia 2024 r. odbyły się warsztaty dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddział w Dobrzyniu n. Wisłą, w ramach programu “Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą”, realizowanego przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Tematem warsztatów był Ekologiczny dom. Uczestnicy zajęć poznali sposoby projektowania i budowy domu przyjaznego środowisku.