9 kwietnia 2024 r. odbyły się kolejne zajęcia warsztatowe w ramach projektu„Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą”, realizowanego przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Tematem warsztatów była Bioróżnorodność w mieście. Podczas spaceru obserwowaliśmy florę i faunę Włocławka. W warsztatach udział wzięli dorośli mieszkańcy miasta – przedstawiciele Włocławskiego Uniwersytetu Seniora. Warsztaty odbywały się na trasie wirtualnej ścieżki edukacyjnej Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, która przebiega wzdłuż włocławskich bulwarów. Spotkaliśmy się przy Ławeczce Marii Skłodowskiej-Curie z widokiem na naturalną dolinę rzeki nizinnej. Kolejne kroki skierowaliśmy do pomnika przyrody, którym jest liczący 20 metrów wysokości i 3,6 m w obwodzie dąb bezszypułkowy Kujawiak, znajdujący się przy ul. Stanisława Bechiego 2, na posesji należącej do Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Wróciliśmy na ścieżkę edukacyjną, doszliśmy do mostu stalowego, odwiedzając kolejne punkty trasy: ryby rzeki Wisły oraz Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 w dolinach rzek – ochrona siedlisk i gatunków.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez mgr Halinę Bugajską oraz dr Marię Palińską.