Zrównoważony rozwój – to tematyka kolejnych warsztatów w ramach projektu “Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą”, które odbyły się 6 marca 2024 r. w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku. Podczas spotkania przeprowadzone zostały ćwiczenia “Znajdź powiązania” wprowadzające uczestników w krąg pojęciowy zrównoważonego rozwoju, zwracające uwagę na jego trzy nierozerwalne składowe: społeczeństwo, ekonomię i środowisko.

Więcej o zrównoważonym rozwoju: Zrównoważony rozwój – Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą – KSW Włocławek (ekonawyki.pl)