16 kwietnia 2024 r. odbyły się warsztaty dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddział w Lubaniu, w ramach programu “Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą”, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Tematem warsztatów była bioróżnorodność i jej znaczenie w zmieniającym się świecie.