28 lutego 2024 r. w Laboratorium Chemicznym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, odbyły się kolejne warsztaty dla dorosłych mieszkańców Włocławka, w ramach programu “Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą”. Zajęcia poprowadziła mgr Halina Bugajska. Tematem spotkania była woda. Uczestnicy zajęć wykonywali doświadczenia  i wykrywali  substancje zanieczyszczające wodę.

Do zanieczyszczeń wód zaliczamy
– Czynniki naturalne, wpływające np. na większe zasolenie czy podwyższoną zawartość żelaza w wodzie
– Czynniki sztuczne. W tym przypadku sprawa dotyczy przede wszystkim szkodliwego wpływu człowieka na środowisko (stąd czynniki sztuczne często określa się mianem antropogenicznych – spowodowanych przez człowieka). Są to zanieczyszczania wód ściekami, odpadami hodowlanymi, środkami chemicznymi czy odpadami komunalnymi.

Uczestnicy warsztatów poznali przyczyny zanieczyszczeń, sposoby ich usuwania. Podczas zajęć uczestnicy otrzymali materiały promujące projekt, (kubki).

Na kolejne zajęcia z projektu zapraszamy 6 marca o godzinie 12.00 w budynku Kujawskiej Szkoły Wyższej plac Wolności 1. Tematem przewodnim zajęć będzie Zrównoważony rozwój.