Bioróżnorodność jest ważna dla nas ludzi, ponieważ tylko chroniąc ją, jesteśmy w stanie przeżyć w zmieniającym się świecie. Takiej tematyce było poświęcone spotkanie z dorosłymi mieszkańcami Włocławka, które odbyło się 14 listopada 2023 r. w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku, w ramach programu “Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą”, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.